ลูกค้าเบลเดน
เครื่องจักร

โรงงานรีไซเคิลสายเคเบิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี2016

Guidetti
WIREPROFESSIONAL1000
สายการผลิตที่มีการผลิตสูงถึง 500 กก. / ชม. สําหรับการรีไซเคิลสายเคเบิลที่มาจากของเสียจากการผลิต

ข้อดี: กันเสียงอย่างสมบูรณ์กะทัดรัดและมีค่าบํารุงรักษาต่ําช่วยให้ความบริสุทธิ์ทั้งหมดของโลหะที่กู้คืน

ติดตั้งในฤดูใบไม้ร่วงปี 2016 เป็นเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิลในสหรัฐอเมริกา