ลูกค้าการรีไซเคิล Jono
เครื่องจักร

SINCRO315MILL
ประเทศจีน
ปี2018

เครื่องบดย่อยขนาดกะทัดรัด Sincro315mill พร้อมกังหันและตัวแยกซิกแซกสําหรับการรีไซเคิลสายเคเบิลผสม

ข้อดี: สายเคเบิลแข็งจะถูกแยกออกผ่านตัวแยกซิกแซกในขณะที่สายเคเบิลที่บางกว่าและเบากว่าจะถูกลําเลียงเข้าไปในกังหันเพื่อลดต่อไปปรับปรุงคุณภาพของการแยกและรับประกันระดับความบริสุทธิ์เท่ากับ 99.9%

ติดตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2018