แยกเพื่อหาทางเชื่อมต่อ ที่ต้นกำเนิดความสำเร็จทั่วโลกของกวีเดตตี้

เริ่มต้นเมื่อช่วงกลาง 80s ในอาคารเล็ก ๆ ใน Renazzo ใกล้ Cento ซึ่งเป็นที่ Mauro Guidetti ได้ผลิตเครื่องจักรต้นแบบ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแยกพลาสติกออกจากสายไฟได้

ตั้งแต่เริ่มนั้น บริษัทได้แสดงให้เห็นถึง DNA กล่าวคือ สินค้ามีนวัตกรรมและมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตั้งค่าได้ ในส่วนการผลิตจะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรให้สามารถแยกวัสดุได้หลายประเภทและเศษเหลือต่าง ๆ ได้

ความสำเร็จในระดับโลกของ Guidetti เริ่มต้นจากการเข้าสู่ตลาดยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้บริษัทมีเครื่องจักรต่าง ๆ จำนวน 50 รุ่น ตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ 600 ตัวอย่าง เครื่องมือเครื่องไม้จำนวน 3000 ชิ้นได้จำหน่ายไปยังทั่วโลกและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนประมาณ 15 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี