ลูกค้า
เครื่องจักร

SINCRO415MILL
ประเทศออสเตรเลีย
ปี2019

สาย Guidetti ประกอบด้วยเครื่องบดล่วงหน้า PMG600 และโรงสีขนาดกะทัดรัด Sincro415Mill พร้อมการผลิตสูงถึง 300 กก. / ชม.

ข้อดี: ขนาดกะทัดรัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานง่ายและบํารุงรักษาสายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกู้คืนโลหะและพลาสติกสูงสุดโดยมีเสียงรบกวนต่ํามาก

การใช้ร่วมกับเครื่องบดล่วงหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปกป้องห้องตัดด้วยแม่เหล็กที่ติดตั้งบนสายพานให้อาหารและลดการใช้แรงงาน

ติดตั้งต้นปี 2019