การรีไซเคิลพลาสติก

กลุ่มสินค้า

ซีรีส์ F eko

ซีรีส์ F eko

เครื่องแยกแบบแห้งด้วยการสั่น

เครื่องแยกซีรีส์ F สามารถจัดการแยกวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งปกติถือว่าเป็นเรื่องยากที่ทำได้

  • การนำกลับคืนของโลหะจากสายไฟ
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมงานไม้
ซีรีส์ ROBI

ซีรีส์ ROBI

เครื่องแยกแบบแห้ง

เครื่องแยกในซีรีส์ ROBI และ F สามารถแยกวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งปกติถือเป็นเรื่องยากที่จะทำได้

  • การรีไซเคิลของโลหะจากสายไฟ
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมงานไม้