ความมุ่งมั่น ประสบการณ์ และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญของแบรนด์กวีเด็ตตี้ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

เครื่องจักรมีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์อย่าไม่มีใครเหมือนทำให้เราเป็นที่หนึ่งในตลาดด้านการสกัดอโลหะ

การขยายธุรกิจสู่ระดับสากลแสดงให้เห็นถึงทักษะความชำนาญของเราที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ความหลงใหล ประสบการณ์ และเทคโนโลยี: รากฐานของแบรนด์ Guidetti อันเก่าแก่

เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเลียนแบบไม่ได้ ดีที่สุดในตลาดสำหรับการกู้คืนโลหะ

การขยายสู่สากล โนว์ฮาวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ระบบรีไซเคิล

การรีไซเคิลสามารถสร้างรายได้
อีกทั้งยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยการันตีอนาคตที่ยั่งยืน

ความสามารถในการปรับตัวและการแยกส่วนวัตถุดิบ

เครื่องจักรต่าง ๆ ของกวีเด็ตตี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกันตามความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่การย่อยสลายขยะได้ที่ 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

การรับประกันและการให้ความช่วยเหลือ

ประกันของเครื่องจักรโดยกวีเด็ตตี้มีผลตั้งแต่การเปิดใช้งานระบบและสามารถขยายระยะเวลาไปได้ยาวนานกว่าระยะประกันตามมาตรฐาน (12 เดือน) กล่าวคือตั้งแต่ 24 ถึง 36 เดือน นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาทางเทคนิคเตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าของเราเสมอ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขนาดกะทัดรัด พื้นที่ในการขนส่งที่ลดลง การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ของการค้นคว้าเพื่อนวัตกรรมและการใช้งานเครื่องจักรของเราอย่างยั่งยืน

โลหะที่สกัดได้มีคุณภาพสูง

บริษัทกวีเด็ตตี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดโลหะมาตั้งแต่ยุค 80 การรีไซเคิลเป็นจิตวิญญาณของแบรนด์และความเชียวชาญที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานก็ก่อตัวเป็นประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ด้วยเครื่องจักรของเรา เราได้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้คุณภาพสูงมาก โดยไม่มีของเสีย ซึ่งได้มาจากการรีไซเคิลสายไฟ หม้อน้ำ WEEE ปุยรถยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

ทดสอบคุณภาพในการสกัดแร่ของเครื่องจักรกวีเด็ตตี้

2,500 ตารางเมตรที่อุทิศให้ลูกค้าของเรา พื้นที่กว้างขวางที่มีไว้เพื่อทดสอบและสัมผัสผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองรีไซเคิลตัวอย่างที่ลูกค้านำมา

ลูกค้าของเราจะมีโอกาสได้รับชมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการย่อยสลายวัตถุดิบที่ลูกค้าได้นำมารีไซเคิลโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าได้ประเมินว่าบริการที่ทางกวีเด็ตตี้เสนอให้นั้นบรรลุเป้าหมายตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่

HORIZON 2020 – โครงการ MRP (ระบบเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร) Nr 858064

ในฐานะส่วนหนึ่งของ HORIZON 2020 เราได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพเป็นเลิศจากทางสหภาพยุโรปและการระดมทุนของโครงการระบบการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบหรือ MRP (กระบวนการรีไซเคิลอุปกรณ์มัลติอิเล็กทริกอัตโนมัติ) นับว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยีของเราในระดับสากลในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ดังนี้แล้วเราจึงภาคภูมิใจในงานและผลลัพธ์ของเราเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องจักรต่าง ๆ ของเรา

เครื่องจักรของเราสามารถสกัดทองแดง อะลูมิเนียม และพลาสติกได้ เครื่องจักรของกวีเด็ตตี้สามารถแยกวัสดุทำฉนวนออกจากวัตถุดิบได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง

วัตถุดิบที่ได้มีเปอร์เซ็นต์ความเจือปนเป็นศูนย์ พร้อมที่จะนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำไปขาย

เครื่องจักรของกวีเด็ตตี้นั้นมีความอเนกประสงค์ ขนาดเหมาะสม มีความคงทน อีกทั้งยังผลิตด้วยความมุ่งมั่นและความใส่ใจในรายละเอียด เครื่องจักรของเราต้องการการบำรุงรักษาไม่มากและเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและสามารถผ่อนชำระได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ศึกษาขอบเขตของเครื่องจักรรีไซเคิลและระบบรีไซเคิลเพิ่มเติม

การรีไซเคิลสายไฟฟ้าและหม้อน้ำ

การแปรรูปพลาสติกและโลหะ: เครื่องย่อยล่วงหน้า

การกำจัด WEEE และ CAR FLUFFF

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่?

การแยกความหนาแน่นแบบแห้ง

3

สำนักงาน 4 แห่ง ทั้งสถานที่ผลิตในอิตาลี ในทวีปยุโรป (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ทวีปอเมริกา (รัฐจอร์เจีย) ในทวีปเอเชีย (ประเทศไทย)

3.500

มีลูกค้ากว่า 3,500 รายทั่วโลก

4.500

จำหน่ายได้กว่า 4,500 เครื่อง

100%

ผลิตในประเทศอิตาลี

ข่าวสารและเรื่องราวความสำเร็จของเรา

SINCRO950MILL

เพื่อทําซ้ําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสําเร็จกับซีรีส์ Sincro-mill ของเรา Guidetti มีความยินดีที่จะนําเสนอ Sincro950mill ใหม่

ขับเคลื่อนนวัตกรรม

นวัตกรรม, in·no·va·zió·ne, s.f.: the act of innovating, introducing new systems, new regulations, new production methods. คําจํากัดความที่เราสร้างขึ้นเองตั้งแต่รากฐานของระบบรีไซเคิล…

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและให้ผลกําไร

ระบบรีไซเคิลหลายผลิตภัณฑ์แสดงถึงพรมแดนสุดท้ายในนวัตกรรม Guidetti

Guidetti กว่าสามสิบปีของการเติบโตและนวัตกรรม

ประวัติความเป็นมาของ "ระบบรีไซเคิล Guidetti" สับสนกับเรื่องราวของ Mauro Guidetti และความสามารถของเขาในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต