เครื่องจักร

โรงงานรีไซเคิลทองแดง / พลาสติกจากสายไฟฟ้าสายแยกหลายเส้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี2016

โรงงาน Guidetti ขนาดใหญ่มากประกอบด้วย
โรงกลั่นและตัวแยก
4 สายพร้อมการผลิต 5 ตัน / ชม. ช่วยให้สามารถกู้คืนทองแดงทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในพลาสติกเหลือทิ้งซึ่งมาจากการบําบัดรีไซเคิลสายไฟฟ้าอื่น ๆ

ประโยชน์:

– การกู้คืนทองแดงทั้งหมด
– ความบริสุทธิ์ของพลาสติกมากขึ้น

ติดตั้งในปี 2559 เป็นจุดอ้างอิงที่สําคัญสําหรับตลาดอเมริกาและอื่น ๆ การติดตั้งที่ไม่เหมือนใครนี้สําหรับขนาดทําให้เราพึงพอใจอย่างมาก