ลูกค้าโฆเซ่ จาเรโน
เครื่องจักร

ปลูก
ประเทศสเปน
ปี2017

Guidetti double line ประกอบด้วยหัว
ฉีด Turbo625/4 2 หัว
และตัวแยก
Robi151
2 ตัว พร้อมการผลิตสูงถึง 1200 กก./ชม. เพื่อกู้คืนทองแดง 100% ที่มีอยู่ในพลาสติกหลังจากการรีไซเคิลสายไฟฟ้า

เหมาะอย่างยิ่งสําหรับระบบที่ไม่มีไกด์ทั้งหมดที่มีการสูญเสียทองแดงจํานวนมากในพลาสติก

ติดตั้งเมื่อต้นปี 2560