ลูกค้าเศษ ADRIATICA
เครื่องจักร

โรงงานรีไซเคิลสายเคเบิล
ประเทศอิตาลี
ปี2017

สายประกอบด้วยเครื่องบดล่วงหน้า
PMG600
และเครื่องบดย่อยใหม่ล่าสุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Guidetti,
Sincro530Mill ที่มีการผลิตสูงถึง 450
กก. / ชม. สําหรับการรีไซเคิลสายเคเบิลผสม

ข้อดี: การกู้คืนทองแดงทั้งหมดเนื่องจากมีตัวแยกซิกแซกสําหรับการแยกสายเคเบิลแข็งและตัวกลั่นเพื่อความบริสุทธิ์ 99.9% โดยไม่จําเป็นต้องเลือกต้นน้ําล่วงหน้า

ติดตั้งในฤดูใบไม้ผลิปี 2017