ลูกค้าCE KFT แบบไดนามิก
เครื่องจักร

เครื่องบดสําหรับการก่อสร้าง MOD CAESAR2
ประเทศฮังการี
ปี2016

ม็อดบดกราม
ซีซาร์ 2
Guidetti สําหรับการบดมวลรวมเหมาะสําหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้างในเมืองที่มีพื้นที่ จํากัด

ข้อดี: อิสระต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานรายเดียวและอนุญาตให้นําพื้นดินกลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรงจึงหลีกเลี่ยงค่าขนส่งเช่นต้นทุนการฝังกลบ