ลูกค้าอาโซทาส
เครื่องจักร

โรงงานรีไซเคิลขยะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศโปแลนด์
ปี2017

โรงงาน Guidetti ขนาดใหญ่ในโปแลนด์สําหรับการบําบัด WEEE
WEEE
ขยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กและขนาดใหญ่สีขาวพร้อมการผลิต 1 ตัน / ชม.

ช่วยให้สามารถบําบัดของเสีย WEEE โดยการกู้คืนโลหะที่มีอยู่ในนั้นด้วยการแยกขั้นสุดท้ายระหว่างทองแดงและอลูมิเนียม

โรงงานแห่งนี้แสดงถึงจุดอ้างอิงในโปแลนด์มันจะเป็นตู้โชว์สําหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมชม