นําเสนอแนวทางใหม่ให้กับพันธมิตรของเรา Morita Japan

นําเสนอสาย Guidetti ใหม่ให้กับพันธมิตรของเรา Morita Japan ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่นชม Made in Italy อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ Motor land ของเราระหว่าง Bologna และ Modena ซึ่งความเป็นเลิศของช่างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นไม่มีใครเทียบได้ในส่วนที่เหลือของโลก