ลูกค้า
เครื่องจักร

SINCRO315MILL
ประเทศเยอรมนี
ปี2018

ความไว้วางใจที่ลูกค้าให้ไว้ในโซลูชันการรีไซเคิลของเราคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา!

เครื่องบดย่อยขนาดกะทัดรัด Sincro315mill พร้อมการผลิตสูงสุด 150 กก./ชม.

ข้อดี: จุดแข็งอยู่ที่ความสามารถในการกู้คืนสายเคเบิลแบบผสม, โดยไม่จําเป็นต้องเลือกล่วงหน้า, จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย.

ติดตั้งในฤดูหนาวปี 2018