ลูกค้า
เครื่องจักร

โรงงานรีไซเคิล WEEE
ประเทศโปแลนด์
ปี2018

สายสําหรับการรักษาและการรีไซเคิลของ R.A.E.E. ประกอบด้วยโรงสีค้อนเทอร์โบและตัวแยก

ติดตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2018